Vapaaehtoisuus: Toiminnan aloittaminen: Vapaaehtoiselle löytyy tukea

Vapaaehtoiselle löytyy tukea

Kukaan ei jaksa, jos ei välillä huilaa. Virkistäytyminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen auttavat jaksamaan.

Yhdistyksen vapaaehtoisten kannattaa säännöllisesti kokoontua vaihtamaan kokemuksia, sillä toisilta vapaaehtoisilta saa parasta tukea ja vinkkejä. Koulutukset tarjoavat virikkeitä ja antavat voimaa, siksi niihin kannattaa osallistua.

Oppia omassa ryhmässä

Vapaaehtoiset voivat perustaa kokoontumisiaan varten opintoryhmän, jossa käsitellään vapaaehtoistoimintaan liittyviä asioita. Aiheet ja kokoontumisten ajankohdat voi jokainen opintoryhmä päättää itse. Opintoryhmään voi hakea Maaseudun Sivistysliitosta avustusta (MSL, puh. (09) 751 2020, www.msl.fi).

Koulutukset

Eläkeliitossa järjestetään alueellista ja valtakunnallista koulutusta. Koulutusten tarkoituksena on antaa vapaaehtoisille uusia valmiuksia. Aluekoulutukset ovat yleensä piirien järjestämiä yhden päivän kursseja, ja ne on tarkoitettu peruskoulutuksiksi, joissa perehdytään vapaaehtoistoimintaan. Valtakunnalliset jatkokoulutukset järjestää liitto. Niissä syvennytään vapaaehtoistoimintaan ja tuetaan jaksamista.

Kehittämishankkeiden järjestämillä kursseilla käsitellään monipuolisia teemoja, muun muassa omaa jaksamista, vuorovaikutustaitoja ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamista.

Retkiä, liikuntaa ja kulttuuria

Vapaaehtoiset voivat virkistäytyä monin eri tavoin. He voivat järjestää yhdessä retkiä ja matkoja, hemmottelu- ja hyvinvointipäiviä, ulkoilu-, liikunta- ja kulttuuritapahtumia sekä keskustelu- ja lauluiltoja. On hyvä muistaa, että virkistäytymiseen kuuluu olennaisesti myös riittävä lepo.

Vakuutuksista turvaa

Eläkeliitolla on vapaaehtoistoiminnan tapaturma- ja vastuuvakuutus. Eläkeliiton jäsenet ovat vakuutettuja osallistuessaan palvelevaan vapaaehtoistoimintaan. Vakuuttamista varten yhdistyksen toimintasuunnitelmassa täytyy olla maininta tai oma luku vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta. Lisäksi yhdistyksellä pitää olla ajan tasalla oleva luettelo vapaaehtoisistaan tai allekirjoitetut palvelevan vapaaehtoistoiminnan sitoumukset arkistoituna.