Vapaaehtoisuus: Toiminnan aloittaminen: Monen roolin vastaava

Monen roolin vastaava

Kuka tahansa voi ryhtyä vapaaehtoistoiminnan vastaavaksi. Tärkeintä on olla innostunut ja sitoutunut vapaaehtoistoimintaan. Yhdistyksissä vastaavan voi nimetä myös vapaaehtoistoiminnan yhdyshenkilöksi.

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan vastaavalla on monta tehtävää:

Käytännön järjestäjä

 • toimii yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilönä
 • huolehtii, että yhdistyksen toimintasuunnitelmassa on maininta vapaaehtoistoiminnasta
 • tarkistaa, että vapaaehtoistoiminta on otettu huomioon yhdistyksen talousarviossa
 • perustaa vapaaehtoistoiminnan opintoryhmän ja hoitaa siihen liittyvät asiat Maaseudun Sivistys-liittoon

Viestijä ja kannustaja

 • kertoo yhdistyksen jäsenille vapaaehtoistoiminnasta esimerkiksi yhdistyksen jäsenkirjeessä ja kuukausitapaamisissa
 • tiedottaa toiminnasta esimerkiksi paikallislehdessä, ilmoitustauluilla ja kuntatiedotteessa
 • pitää aktiivisesti esillä vapaaehtoistoimintaa ja vaikkapa vierailee yhdistyksen hallituksessa sekä tarjoaa paikallislehtiin aiheesta juttuvinkkejä
 • tiedottaa vapaaehtoistoimintaan liittyvistä tapahtumista osallistuu itse ja kannustaa myös muita osallistumaan Eläkeliiton järjestämiin vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin

Koolle kutsuja ja ideoija

 • kutsuu koolle vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita ja pitää heihin säännöllisesti yhteyttä esimerkiksi järjestämällä tapaamisia yhdistyksen vapaaehtoisten kesken
 • ideoi ja selvittää tuen tarpeessa olevia yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa
 • sopii työnjaosta
 • neuvottelee tarvittaessa yhteistyöstä muiden vapaaehtoistoimintaan osallistuvien tahojen kanssa

Luettelon pitäjä ja opastaja

 • laatii nimilistan yhdistyksen vapaaehtoisista
 • jakaa vapaaehtoistoiminnan kortit, opastaa ja rohkaisee niiden täytöss
 • kerää vapaaehtoistoiminnan kortit ja laatii tilastot vuoden lopussa