Vapaaehtoisuus: Toiminnan aloittaminen: Helposti liikkeelle

Helposti liikkeelle

Vapaaehtoistoiminnan voi aloittaa, kun omalta paikkakunnalta löytyy ihmisiä suunnittelemaan ja toteuttamaan tehtäviä.

Ensin on syytä selvittää:

 • Millaista vapaaehtoistoimintaa paikkakunnalla jo on?
 • Millaiseen vapaaehtoistoimintaan on tarvetta?
 • Kuinka laaja-alaista vapaaehtoistoiminta voi olla?
 • Kuinka paljon toimintaan voidaan osallistua?
 • Tehdäänkö yhteistyötä muiden kanssa?

 

Yhdessä liikkeelle

Yhdistyksissä vapaaehtoistoiminta alkaa, kun päätetään yhdistyksen hallituksen kokouksessa vapaaehtoistoiminnan käynnistämisestä.

Lisäksi pitää

 • merkitä vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen toimintasuunnitelmaan.
 • laatia vapaaehtoistoiminnalle oma tarkempi toimintasuunnitelma.
 • huomioida vapaaehtoistoiminnan kustannukset
 • yhdistyksen talousarviossa.
 • valita vapaaehtoistoiminnan vastaava.
 • osallistua vapaaehtoistoiminnan koulutuksiin.
 • perustaa vapaaehtoistoiminnalle opintoryhmä.

Palvelevan vapaaehtoistoiminnan sitoomus

Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnan sitoumuksessa lupaudutaan vaitioloon autettavien henkilökohtaisista asioista myös vapaaehtoistoiminnan lopettamisen jälkeen. Vaitiolo koskee myös koulutus- ja työnohjaustilanteita, kuten vapaaehtoisten opintoryhmiä, joissa voidaan käsitellä ongelmatilanteita.

Vaitiolovelvollisuudesta kannattaa muistuttaa paitsi uusia vapaaehtoisia myös konkareita.

Vapaaehtoistoiminnan sitoumukset toimivat myös yhdistyksen vapaaehtoisten nimiluettelona vapaaehtoistoiminnan vakuutusta varten.

Vapaaehtoisen nimikortti

Eläkeliiton vapaaehtoisilla on käytössään myös vapaaehtoisen nimikortti, jolla on monta tärkeää tehtävää:

 • Nimikortti toimii vapaaehtoisen käyntikorttina.
 • Kortista näkee, että sen kantaja on Eläkeliiton vapaaehtoinen.
 • Kortti kertoo, että vapaaehtoinen on sitoutunut vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin.
 • Vapaaehtoisella on erityinen roolinsa. Nimikortti muistuttaa, ettei vapaaehtoinen ole omainen tai mmattilainen. Kortti kannattaa pitää näkyvillä erityisesti laitosvierailujen aikana.

Tilaa lomakkeita ja kortteja Eläkeliitosta,
puh. (09) 7257 1100.