Vapaaehtoisuus: Palvelevan vapaaehtoistoiminnan kortti

Palvelevan vapaaehtoistoiminnan kortti

Palvelevan vapaaehtoistoiminnan korttia kannattaa täyttää, sillä

  • kortti on yksi keino osoittaa vapaaehtoistoiminnan tärkeys koko yhteiskunnassa.

  • täytetty kortti on myös hyvä todiste silloin, jos vapaaehtoistoiminnan vakuutukselle on käyttöä.

  • kortti auttaa vapaaehtoista seuraamaan auttamisen määrää ja ehkäisee näin uupumusta.

  • korttien pohjalta kerätään tilastot ja ne tekevät vapaaehtoistoiminnan näkyväksi. Numeroilla on merkitystä, kun vapaaehtoistoimintaan haetaan rahoitusta ja suunnitellaan koulutusta.

 

Kortti palautetaan oman yhdistyksen vapaaehtois-Palvelevan vapaaehtoistoiminnan kortti
toiminnan vastaavalle sen täytyttyä tai viimeistään
vuoden lopussa. Mikäli yhdistykseen ei ole nimetty
vapaaehtoistoiminnan vastaavaa, kortti palautetaan
yhdistyksen sihteerille. Kortti kannattaa palauttaa,
vaikka merkintöjä olisi vain yksi.

Huomio!
Kaikkia liitteinä mainittuja lomakkeita ja kortteja
voi tilata Eläkeliitosta, puh. (09) 7257 1100.