Vapaaehtoisuus: Musiikin käyttö vapaaehtoistoiminnassa

Musiikin käyttö vapaaehtoistoiminnassa

Musiikkia voidaan hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa monella eri tapaa. Tavallisimpia paikkoja musiikkisisältöisen vapaaehtoistoiminnan toteuttamiselle ovat palvelutalot. Musiikkituokioita voi kuitenkin järjestää vaikkapa sairaaloissa tai kotikäyntien muodossa. Vapaaehtoisen musiikkituokion vetäjän on hyvä muistaa, että tuokion onnistuminen perustuu pitkälti autettavan ja auttajan väliseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen, joka syntyy ennen kaikkea yhdessä tekemisestä.

Vapaaehtoistoiminnan vetäjien on myös mahdollista perustaa musisointiryhmiä, joiden tarkoituksena on välittää eteenpäin musiikista saatavaa iloa. Ryhmän voi perustaa yksin, parin kanssa tai isommalla porukalla. Porukalla musiikkitoiminnan aloittamisen kynnys madaltuu ja siihen liittyviä vastuita voidaan jakaa. Kannattaa myös muistaa, että ryhmälle on mahdollista hakea toiminta-avustusta Maaseudun Sivistysliitolta. Tässä tapauksessa ryhmän tulee toimia MSL:n määrittelemien edellytysten mukaisesti opintoryhmänä. Lisätietoja aiheesta löydät täältä: http://www.msl.fi 

Musiikkiryhmätoiminnassa hyvä tunnelma ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeässä osassa. Vapautunut ilmapiiri luo niin ikään hyvän pohjan onnistuneelle musiikkituokiolle. Musiikkituokion vetäjien on hyvä pitää mielessä, että tuokion päätarkoitus on asukkaiden viihtyminen.. Tärkeää on aito läsnäolo ja asukkaiden huomioiminen, ei niinkään oma musiikkiesitys. Vierailuajankohta kannattaa sopia palvelukodin kanssa jo hyvissä ajoin. Tavallisesti hyvä musiikkituokion pituus on noin 30-60 minuuttia. Etukäteen voi myös selvittää, onko paikan päällä pianoa, äänentoistoa tai cd-soitinta.

Musiikkituokioita voidaan elävöittää sisällyttäen musiikkiin sopivia liikkeitä tai vaikkapa yksinkertaisia musiikkiliikuntavälineitä. Tähän tarkoitukseen oivia välineitä ovat esimerkiksi rytmimunat, hernepussit, huivit sekä sudit. Liikkeet vahvistavat musiikkikokemusta, virkistävät aivoja ja lieventävät jännitystä. Musiikkituokion suunnittelussa on tärkeää tietää etukäteen asukkaiden toimintakyky, jotta musiikkiin yhdistettävät liikkeet sopisivat huonokuntoisillekin. Tuokion aikana on hyvä huomioida asukkaiden terveydentila. Joissakin tapauksissa voi olla parempi päättää tuokio hieman suunniteltua aiemmin, jos asukkaat osoittavat väsymisen merkkejä. Vapaaehtoisen on tärkeä muistaa koko vierailun ajan, että paikan päällä oleva henkilökunta toimii tilanteessa hoitoalan ammattilaisena, joka on vastuussa asukkaiden hyvinvoinnista.

Jokaisesta käynnistä voi suunnitella sisällöltään hieman erilaisen. Esimerkiksi vuodenaikoja voidaan helposti hyödyntää musiikkivierailun sisältöä mietittäessä. Hyvä tila musiikkituokiota varten on tilava, hyvin valaistu ja eristyksissä muusta hälystä. Asukkaat kannattaa asettaa istumaan esimerkiksi puolikaareen niin, että kaikilla osallistujilla on esteetön näkymä musiikkituokion vetäjään.

Musiikkivierailun kulku:

Musiikkivierailun alussa on suotavaa tervehtiä ja esitellä itsensä kuuluvalla äänellä. Tämän jälkeen on monesti paikallaan kysellä hieman asukkaiden voinnista ja valmistaa tällä tavoin asukkaita tulevaan musiikkituokioon. On hyvä muistaa, että erilaisilla musiikkivalinnoilla on suuri vaikutus tuokion aikana koettaviin tunteisiin. Musiikkituokio kannattaa rakentaa niin, että ohjelmistoon sisältyy niin reippaita ja aktivoivia lauluja kuin lauluja, jotka herättävät muistoja ja tunteita. Musiikkituokion alku- ja loppulaulu voivat pysyä samoina jokaisella vierailukerralla. Myös mahdollisille musiikkitoiveille olisi hyvä jättää aikaa musiikkituokion ohjelmaa suunnitellessa. Tämä tuo asukkailla turvallisuuden tunnetta. 

Huomioitavia asioita musiikkiryhmätoiminnassa:

 • Laulujen sanat tulee tulostaa paperille tarpeeksi suurella tekstin koolla niin, että jokaiselle sivulle tulee vain yksi laulu.
 • Säestys ei aina ole pakollista, vaan monet laulut toimivat hyvin myös yhteislauluna ilman erillistä säestystä.
 • Musiikin tueksi voidaan keksiä yksinkertaisia liikkeitä, jolloin koko ryhmä pääsee hyötymään musiikin hyvinvointivaikutuksista.
 • Virheetön laulu- tai soittosuoritus ei ole tärkeää - ryhmänvetäjäkin saa mokata eikä virheitä tarvitse pelätä!
 • Musiikkituokion huolellinen suunnittelu tekee tuokiosta jouhevan ja tuo varmuutta myös ryhmänvetäjälle itselleen.
 • Musiikkituokion aikana kannattaa seurata tilannetta ja muuttaa tarvittaessa ennalta mietittyä suunnitelmaa.
 • Musiikkituokio saattaa nostaa sekä ilon että surun tunteita pintaan. Tällöin on tärkeää antaa ryhmäläisille mahdollisuus purkaa tunteitaan halutessaan.
 • Jokainen saa osallistua musiikkitoimintaan omana itsenään.
 • Kuuluva ääni ja hymy ovat hyvän ryhmänvetäjän tunnusmerkkejä.
 • Ole kannustava ja anna myönteistä palautetta.
 • Huomioi jokaista ryhmäläistä tasapuolisesti.
 • Pidä langat käsissäsi, mutta älä asetu muiden yläpuolelle.