Vapaaehtoisuus: Hyvinvoivan vapaaehtoisen muistilista

Hyvinvoivan vapaaehtoisen muistilista

Kiitä ja arvosta itseäsi

Itsensä arvostaminen on sitä, että uskoo itseensä ja luottaa omiin kykyihinsä. Siihen liittyy olennaisesti myös kokemus muiden arvostuksesta, toisten kiitokset kannattaa siis ottaa iloisesti vastaan. Autettava ja hänen lähipiirinsä eivät välttämättä aina huomaa kiittää. Ehkä auttaja ei toisinaan itsekään näe työnsä arvoa eikä siten edes odota kiitosta. Muista kiittää itse itseäsi arvokkaasta työstäsi!

Vaihda kokemuksia

Keskustele toisten vapaaehtoisten kanssa, sillä kanssakäyminen rikastuttaa, tuo iloa ja antaa uusia ideoita. Keskustelun avulla voi löytää ratkaisun mieltä vaivaavaan asiaan.

Opettele uutta

Ihminen oppii läpi elämän. Ole avoin itsellesi ja ympäristöllesi, lähde mukaan kursseille ja opintoryhmiin

Ylläpidä yhteyksiä omiin läheisiisi

Vapaaehtoisen tulee huolehtia siitä, etteivät perhe-, sukulais- ja ystävyyssuhteet kärsi auttamisen vuoksi. Älä elä autettavasi ehdoilla. Tutustu uusiin ihmisiin, joita kohtaat vapaaehtoistoiminnassa.

Löydä omat harrastuksesi ja voimanlähteesi

On tärkeää, että vapaaehtoistoiminnan lisäksi elämässä on myös muita harrastuksia. Puuhastele miellyttävien asioiden parissa - ulkoile, matkaile, tee käsitöitä, kuuntele musiikkia ja nauti kulttuuritapahtumista. Päivittäinen liikunta antaa voimia. Lepää ja rentoudu. Joutenolo tekee hyvää mielelle. Laiskottele siis hyvällä omallatunnolla. Ota aikaa itsellesi ja omille ajatuksillesi.

Pidä kirjaa vapaaehtoistoiminnasta

Palvelevan vapaaehtoistoiminnan kortin avulla pystyt seuraamaan osallistumistasi ja vältyt kuormittamasta itseäsi liikaa.

Kirjaa muistiin ilahduttavat asiat

Mieti joka päivä itseäsi ilahduttavia asioita ja kirjaa niitä ylös. "Ilojen päiväkirjan" avulla monesti huomaamatta jäävät iloiset asiat muuttuvat näkyviksi. Päiväkirjaa tai vihkoa selaamalla muistat hyviä asioita silloin, kun vastassa on huono päivä. Ilonaiheita on paljon!

Opettele sanomaan EI

Kaikkia tarjottuja tehtäviä ei tarvitse ottaa vastaan. Vapaaehtoisella on oikeus rajata tekemisten määrä itselle sopivaksi. Auttamiseen kannattaa lähteä pienin askelin. Omien motiivien selkiyttäminen sekä hyvä itsetuntemus auttavat vapaaehtoista.

Etsi tarvittaessa uusia haasteita

Vapaaehtoinenkin voi väsyä. Väsynyt ihminen on ärtyisä ja menettää helposti malttinsa. Omasta jaksamisesta huolehtiminen osoittaa vastuullisuutta sekä itseä että muita kohtaan. Kuulostele, milloin on aika siirtyä eteenpäin. Saatat kokea, ettei vapaaehtoistoiminta enää tuota hyvää mieltä vaan väsyttää tai kyllästyttää. Silloin voi pitää taukoa, etsiä uusia auttamiskohteita tai lopettaa vapaaehtoistoiminnan kokonaan.

Pyydä apua

Muista, että aina voi pyytää apua. Väsyminen, uupuminen ja tiedonpuute voivat olla asioita, joita on vaikea ottaa puheeksi. Oman avuntarpeen hyväksyminen on vahvuuden merkki.

Löydä iloa elämään

Huolehdi siitä, että elämässäsi on iloa ja naurua. Huumori vapauttaa ja antaa voimia.

Lähde

Mukaellen Mielen kunto-ohjelma / Suomen Mielenterveysseura. Kuntouttavaa kotielämää 2003.

 

Lähteet

Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnan kokemuksiin perustuvien keskinäisten keskustelujen lisäksi: Arjen ankkurina. Opas iäkkäässä omaishoitoperheessä toimivalle vapaaehtoiselle 2007. Lehtonen, Elisa & Tommola, Satu (kirj.). Alaranta, Maaret & Nikula, Tuuli (toim.). Eläkeliitto ry. Helsinki.

Eläkeliiton eettiset ohjeet.


Eläkeliiton vapaaehtoistoiminnan koulutuskalvot.

Kasvokkain ja kohdakkain. Voimavaravalmennusta vapaaehtoistyöntekijöille oman jaksamisen turvaamiseksi ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi 2006. Ikonen, Kerttu Maria (toim.). Raportti nro 3. Eläkeliitto ry. Helsinki.

Kuntouttavaa kotielämää. Kuntoa arjen toimista apuvälineistä ikäihmisille 2003. Manninen, Heikki (toim.). Eläkeliitto ry. Loimaa.

Opi kuuntelemaan 2005. Vartiainen-Ora, Päivi (toim.). Taskumatti-sarja. Työväen Sivistysliitto.


Vapaaehtoistoiminnan koulutusaineisto 2005. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.

Vapaaehtoiset - Lähimmäiset 1994: Opas vapaaehtoistyöhön. Muola, Mirjam & Saaristo, Liisa (kirj.). Heiskanen,Tarja (toim.). Eläkeliitto ry. Loimaa.


Vapaaehtoiset - Lähimmäiset 1997. Opas II. Vapaaehtoistyön erityiskysymykset. Karjalainen, Pirkko & Heimonen, SirkkaLiisa & Voutilainen, Päivi & Juntunen, Kirsi (kirj.). Hietanen, Elina (toim.). Eläkeliitto ry. Loimaa.