TunneMusiikki: Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

 

Eläkeliiton yhteistyökumppaneina TunneMusiikki-projektissa toimivat:

 

Kuuloliitto-Ry

 

KUULOLIITTO RY

Kuuloliitto on jäsenyhdistystensä (88 kpl) muodostama sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka työskentelee kuulovammaisen esteettömän ja saavutettavan sekä yhdenvertaisen, suvaitsevaisen ja ihmisläheisen arjen puolesta. Kuuloliitto tarjoaa yhteisöjä, joissa jäsenet saavat mahdollisuuden yhdessä kokemiseen, tekemiseen ja vuorovaikutukseen. Samoin se tarjoaa kaikille jäsenilleen kuntoutus- ja vammaispalveluja, joiden tavoitteena on arjen parantamisen lisäksi kannustaa kuulovammaisia tai huonokuuloisia yhdenvertaisiksi osiksi yhteiskuntaa ja työelämää. Suuri osa Kuuloliiton alueellisesta vaikuttamistyöstä on tulosta vapaaehtoistoimijoiden työstä. Liitto pyrkii tukemaan vapaaehtoisia siten, että eri-ikäisten ja -kuntoisten toimijoiden on mahdollista löytää itselleen sopivia ja mieluisia tehtäviä vapaaehtoistoiminnan kentässä.

Yhteystiedot: http://www.kuuloliitto.fi

 

 

NL_logo_vaaka_jpg_pienin

 

NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO  RY

Näkövammaisten liitto on vuonna 1928 perustettu Suomen näkövammaisyhdistysten (25 kpl) kattojärjestö, jonka päätoimipaikka on Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris. Se edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista toimintakyvyn rajoitteista riippumatta. Liitto tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa ydinkohderyhminään sokeat, kuurosokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja monivammaiset näkövammaiset. Sen rahoitus koostuu avustuksista (RAY, valtio, kunnat) sekä varainhankinnasta (tuotteet, palvelut, lahjoitukset).

Toiminnan tavoitteita ovat esteettömyyden, saavutettavuuden ja turvallisuuden edistäminen, näkövammaisen täysivaltainen kansalaisuus, voimaantuminen ja identiteetin kannalta tärkeiden yhteisöjen jäsenyys sekä näkövammaisten osallistumisen tukeminen mm. koulutukseen, järjestötoimintaan ja työelämään. Päätoimintamuodot ovat

·         kuntoutus-, apuväline ja työllisyyspalvelut

·         näkövammaisten tiedonsaantia ja tiedon hallintaa koskevat palvelut

·         tiedonkulun kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntäen

·         oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen

·         asiantuntijapalvelut

·         kulttuuri-, liikunta-, loma- ja muu harrastustoiminta

Yhteystiedot: http://www.nkl.fi

 

 

Maaseudun-sivistysliitto

 

MAASEUDUN SIVISTYSLIITTO

Maaseudun Sivistysliiton (MSL) tavoitteena on aikuiskasvatuksen ja kulttuuritoiminnan keinoin edistää tasa-arvon, ihmisyyden ja maaseutukulttuurin päämäärien toteutumista. Liiton toiminta perustuu alkiolaiseen ja maahenkiseen sivistyskäsitykseen.

MSL tuottaa koulutus- ja kulttuuripalveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen.

MSL:n opintokeskus ylläpitää maaseudun, kylien, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä.

MSL:n kulttuuripalvelut tuottavat näyttelyitä, monitaiteellisia kulttuuritapahtumia, seminaareja ja kirjoituskilpailuja.

Ympäristösivistys on MSL:n eri toimintamuotoja yhdistävä kantava teema. Se tulee esiin kylien kehittämisessä, kansalaistoiminnan taitojen valmennuksessa, lähiruoan puolesta toiminnassa ja laajassa ympäristösivistyksen kulttuurihankkeessa. MSL on mukana tukemassa myös TunneMusiikki-projektissa järjestettäviä kursseja.

Yhteystiedot: http://www.msl.fi

 

 

stea

 

STEA

 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

Yhteystiedot: http://www.stea.fi