TunneMusiikki

TunneMusiikki - Vapaaehtoistoimintaa kaikille aisteille

Musiikin on todettu olevan mainio väline virkistävän, ennaltaehkäisevän ja kuntouttavankin vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen. Se ilahduttaa, tuottaa elämyksiä ja saa kehon liikkeelle. Musiikkitoiminnan ulkopuolelle saattavat kuitenkin jäädä ne erityisryhmät, jotka elävät heikentyneiden aistien, aistivammojen tai alati rajoittuvan toimintakyvyn kanssa: kun ei näe tai kuule kunnolla, ryhmään voi olla hankalaa tai pelottavaakin osallistua. Aistiongelmien tai -vammojen kanssa painiskelee suomalaisista ikääntyneistä yli puolet. On löydettävä uusia tapoja aktivoida ja virkistää myös näitä erityisryhmiä. Tavoitteena on saada musiikki kaikumaan myös erityisryhmien keskuudessa - jokainen ansaitsee osansa sen virkistävästä voimasta.

TunneMusiikki-toiminnan tarkoituksena on löytää hyviä käytäntöjä, joilla ikääntyneitä sekä erityisesti näkö- ja kuulovammaisia voidaan huomioida vapaaehtoisten järjestämässä musiikkitoiminnassa. Samalla tuotetaan ja levitetään lisää tietoa yhteisöllisen musiikkitoiminnan hyvinvointia edistävistä vaikutuksista, aistivammojen kohtaamisesta sekä vapaaehtoistoiminnan muotojen kirjosta. Tiedon tuottaminen tapahtuu paitsi tutkimuksen kautta myös vapaaehtoisten kanssa tehden ja eläen. TunneMusiikki haluaa olla vapaaehtoisen tukena lisäämällä tietoa, helpottamalla asenneilmastoa ja tuottamalla uusia eväitä käytännön työhön.

TunneMusiikki-toiminnassa järjestetään koulutusta vapaaehtoistoiminnasta ja musiikista kiinnostuneille. Kursseilla opitaan kohtaamaan iän tai vamman myötä heikenneet aistit sekä vaillinainen toimintakyky musiikin kuntouttavin keinoin. Musiikki on muutakin kuin ääntä, se näkyy, tuntuu ja koskettaa.TunneMusiikki-toiminnassa yhteistyössä:

 

RAY-Logo_uusi_pienennetty   Maaseudun-sivistysliitto  Kuuloliitto-Ry