Koulutukset

Koulutukset 

TunneMusiikki-koulutukset koostuvat valtakunnallisista peruskursseista, jatkokursseista sekä aluekoulutuspäivistä.

Peruskursseilla tarjotaan käytännön välineitä ja rohkaisua vapaaehtoisen musiikkitoiminnan järjestämiseen sekä annetaan asiantuntijatietoa aistivammoista sekä heikentyneiden aistien kanssa elävien kohtaamisesta.

Jatkokursseilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja sekä tuetaan myös vapaaehtoisen omaa jaksamista työnohjauksellisin keinoin.

TunneMusiikki-toimintaan on lisäksi mahdollista tutustua yhden päivän mittaisilla aluekoulutuspäivillä, joiden tarkoituksena on antaa vapaaehtoisille tietoa esimerkiksi musiikin hyvinvointivaikutuksista.

Kursseille voivat hakea kaikki 50 vuotta täyttäneet vapaaehtoisesta ryhmätoiminnasta ja musiikista kiinnostuneet. Näkö- tai kuulovamma ei estä koulutukseen osallistumista.