Hyvinvointia musiikista: Musiikki yhdistää

Musiikki yhdistää

Musiikki yhdistää ihmisiä monella tapaa. Lähes jokainen suomalainen on kokenut vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen, kun Tuntematon sotilas ja Sibeliuksen Finlandia kajahtavat televisioruuduistamme itsenäisyyspäivänä. Musiikin käyttö antaa vapaaehtoistyössä runsaasti iloa niin auttajalle kuin autettavallekin. Musiikki lisää tietoisuuttamme omista tunteistamme. Musiikkia kuuntelemalla voimme itse vaikuttaa mielemme herkkyyteen ja alttiuteen uusille kokemuksille sekä samalla kehittää luovuuttamme ja mielikuvitustamme.

Musiikilla on aina ollut myös tärkeä sosiaalinen tehtävä. Se on auttanut säätelemään tunteita ja lujittamaan yhteishenkeä. Musiikin tiedetään myös vähentävän vaivautuneisuutta ventovieraiden kesken, kehittävän keskittymiskykyä ja vahvistavan motivaatiota suoriutua tehtävistä. Musiikkiharrastusten on todettu kehittävän muun muassa sosiaalista kyvykkyyttä, älykkyyttä, keskittymiskykyä ja luovuutta. Musiikin yhteisölliset vaikutukset toimivat aivojen syvien osien kautta. Sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvien aivojen osien on huomattu reagoivan voimakkaasti myös musiikkiin.

Musiikin myönteisiä yhteisöllisiä vaikutuksia on havaittu jo leikki-ikäisillä lapsilla. Lapselle yhteinen laulaminen ja soittaminen merkitsevät ennen kaikkea luottamuksen ja turvallisuuden tunteen lisääntymistä. Musiikin sosiaalisten ja yhteisöllisten vaikutusten on huomattu olevan erittäin tärkeitä tekijöitä lapsen kehitykselle. Taideharrastuksen avulla lapset pystyvät käsittelemään ja analysoimaan tunteitaan sekä purkamaan vaikeitakin ahdistustiloja ja pelkoja.

Yhdessä soittaminen ja laulaminen lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja terävöittävät ajatteluamme sekä motoriikkaamme. Kun musiikkia tehdään yhdessä muiden kanssa, pääsevät musiikin yhteisölliset hyvinvointivaikutukset esille. Musiikkiharrastus luo uusia ihmissuhteita, yhdistää ihmisiä ja antaa mielekästä tekemistä. Yhdessä musisoidessa voimme todella huomata olevamme paljon enemmän kuin osiemme summa. Tutkimuksissa on myös havaittu, että kuorolaulua harrastavat kokevat itsensä terveemmiksi ja virkeämmiksi. Väitetään myös, että kuorolaulu on resepti pidempään elämään!