Hyvinvointia musiikista: Musiikki virkistää kehoa ja mieltä

Musiikki virkistää kehoa ja mieltä

Maailmassa ei tunneta yhtään kulttuuria, jossa ei musiikkia muodossa tai toisessa
esiintyisi. Musiikki sisältää elementtejä, jotka vaikuttavat koko ihmiskunnalle yhteisiin perustunteisiin. Tutkijat uskovat vahvasti, että ennen kielen syntymistä ihmisten välinen vuorovaikutus perustui äännähdyksiin ja sointeihin, joiden avulla pystyttiin viestittämään esimerkiksi hellyyden, vihan ja surun tunteita. Kun puheemme kehittyi aikojen saatossa kohti täsmällisempiä ilmaisuja, samalla sen emotionaalinen puoli köyhtyi. Musiikissa tuo koko tunteiden kirjo on kuitenkin edelleen tallella. Tämän takia musiikin merkitys yhteiskunnassamme on edelleen suuri.

Jo muinaiset kreikkalaiset aavistivat musiikilla olevan monia tärkeitä ja parantavia vaikutuksia. Aristoteles suositteli huilumusiikkia soitettavaksi tunnekuohun vallassa olleille ihmisille. Myös keskiajan hallitsijat palkkasivat hoveihinsa trubaduureja, joiden tarkoitus oli tuoda musiikin avulla helpotusta masennukseen ja alakuloon.

Musiikki on olennainen osa elämäämme. Sen on todettu lievittävän jännitystä sekä kipuja ja sitä pidetään tärkeänä osana kuntoutumista ja toipumista. Vaikuttaakin siltä, että musiikki aktivoi aivojamme vilkastuttaen samalla verenkiertoamme ja aineenvaihduntaamme. Musiikin myönteiset vaikutukset terveyteemme ovat kiistattomia. Musiikin käyttö osana vapaaehtoistoimintaa - yhdessä laulaen, liikkuen ja soittaen - virkistää kehoamme ja mieltämme monella eri tapaa. TunneMusiikki-projektin tarkoituksena on tuoda nämä hyvinvointivaikutukset kaikkien ulottuville.