Hyvinvointia musiikista: Musiikki vaikuttaa voimakkaasti tunteisiimme

Musiikki vaikuttaa voimakkaasti tunteisiimme

Musiikki vaikuttaa tunteisiimme suoremmin kuin mikään muu taiteenlaji. Sillä on ainutlaatuinen kyky ilahduttaa, virkistää, järkyttää, luoda harrasta tunnelmaa ja liikuttaa kyyneliin asti. Kykymme reagoida kokemiimme asioihin tunteiden välityksellä on yksi ihmisyytemme tunnusmerkeistä. Kun joudumme vaaratilanteeseen, tunteemme kertovat meille, miten meidän tulee reagoida kyseisessä tilanteessa. Esimerkiksi pelon, ilon tai vihan tunteet vaikuttavat olennaisesti siihen, miten toimimme erilaisissa tilanteissa.

Musiikki koskettaa eri elämänalueitamme ja sen vuoksi sen merkitys on suuri.
Musiikilla on tutkitusti erittäin voimakas vaikutus tunteisiimme ja selvitysten mukaan sitä pidetäänkin liikunnan ohella tärkeimpänä stressinhallintakeinona. Mutta miksi iloinen musiikki saa aikaan kokonaisvaltaisen hyvänolon tunteen kehossamme, kun taas surullinen musiikki saa kyyneleet vierähtämään poskillemme? Vastaus piilee yhtälailla niin evoluutiossamme kuin ajan myötä oppimissamme rakenteissa.

Se, millä tavoin musiikki vaikuttaa meihin, on hyvin persoonallista ja siihen vaikuttavat niin ikä, sukupuoli, tottumukset kuin elämäntilannekin. Moni varttuneempi palaa aina uudestaan nuoruutensa mielimusiikin pariin tietäen sen vaikutukset omaan mielentilaan. Musiikkivalinnoilla voimme vaikuttaa oleellisesti siihen, minkälaisia tunteita haluamme välittää tai kokea itse kullakin hetkellä.

Musiikki vaikuttaa aivoissamme paljon laaja-alaisemmin kuin mitä aiemmin on kuviteltu. Kuuntelu aktivoi molempien aivopuoliskojen hermostossa osia, joiden tehtävänä on säädellä vireyttä, tarkkaavaisuutta, muistia sekä tunteita. Toisin sanoen musiikki vaikuttaa aivoissamme niin laaja-alaisesti, että jopa pitkälle edenneiden muistisairauksien kanssa elävät eivät jää tyystin paitsi musiikin ilosta. Uudet toimintamallit ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta musiikin hyvinvointivaikutukset saataisiin myös erityisryhmien ulottuville. TunneMusiikki-projektin tarkoituksena on tuoda musiikin hyvinvointia edistävät vaikutukset myös niiden ulottuville, jotka heikentyneen näön, kuulon tai aistivamman seurauksena ovat muutoin vaarassa jäädä ilman musiikin hyvinvointivaikutuksia.