Hyvinvointia musiikista: Musiikin parantava vaikutus

Musiikin parantava vaikutus

Musiikin parantava voima on tosiasia. Erityisesti itselle mielekkään musiikin kuuntelulla on huomattu olevan useita tervehdyttäviä vaikutuksia. Suomalaistutkimuksessa aivoinfarktipotilaiden kuntoutuksessa käytetty potilaiden mielimusiikki kohensi selvästi potilaan mielialaa ja nopeutti aivojen kuntoutumista. Musiikin on todettu vaikuttavan parantavasti lisäksi yleiseen tarkkaavaisuuteen sekä muistiin. Musiikin käyttämisestä muistisairauksien hoitomuotona on huomattu, että vaikka potilaan muistikäyrä laskee, musiikin miellyttävät piirteet pysyvät. Monet muistisairaat muistavat lapsuusajan musiikin silloinkin, kun muu muisti alkaa jo pettää.

Musiikilla on todettu olevan myös kipua lievittävää vaikutusta. Miellyttävä musiikki auttaa irtautumaan kivun kokemuksista, minkä johdosta ihminen kokee tuntevansa vähemmän kipua. Laulamisella ja kuorotoiminnalla on huomattu olevan merkittäviä terveydelle myönteisiä vaikutuksia. Laulaminen alentaa stressihormonin tuotantoamme ja saa aikaan positiivisia mielialavaikutuksia.

Musiikista näyttäisi olevan merkittävää apua myös masennuksen hoidossa. Musiikkiterapialla on havaittu masennusta ja ahdistuneisuutta alentavia vaikutuksia ja sillä on todettu olevan myös parantavaa vaikutusta yleiseen toimintakykyymme.

Musiikki rauhoittaa ja rentouttaa mieltä. Se lisäksi edistää monin tavoin vaikeiden asioiden käsittelyä ja mielen hyvinvointia. Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan koe musiikkia samalla tavalla, joten stressin lievittämiseen kannattaa käyttää jokaisen omaa lempimusiikkia. Musiikin monipuoliset terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat kaikkien ulottuvilla. Musiikki kuuluu kaikille yhdistäen ihmisiä vauvasta vaariin!

 

Lähteet

Lilja, R., Lilland, J., Rannikko, A., Numminen, A.
2010. Sävel Soikoon - Musiikista iloa vapaaehtoistoimintaan. Helsinki: Eläkeliitto ry.

Särkämö, Teppo. 2011. Music in the recovering brain. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Erkkilä, Jaakko. 1996. Musiikki ja tunteet musiikkiterapiassa: musiikin emotionaalisten vaikutusten kolmidimensiomalli: Suomen musiikkiterapiayhdistys ry.

Erkkilä, Jaakko., Lehtonen Kimmo (toim). 1999. Musiikkiterapian monet kasvot. musiikin emotionaalisten vaikutusten kolmidimensiomalli: Suomen musiikkiterapiayhdistys ry.